Một số lưu ý trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2018

Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2018 đang rất gần kề. Để có một kỳ thi thành công và như ý, phụ huynh và học sinh cần lưu ý một số điểm sau trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Thời gian đăng ký xét tuyển

Năm nay, các sở Giáo dụcĐào tạo và điểm tiếp nhận hồ sơ sẽ bắt đầu thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh từ ngày 1/4. Việc tiếp nhận kéo dài 20 ngày, tới 20/4.

Tiếp sau đó, từ ngày 10/5 đến 31/5, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp sẽ tải dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển từ cổng thông tin tuyển sinh của bộ Giáo dục – Đào tạo để tham khảo.

Công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp sẽ điều chỉnh và công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên trang thông tin tuyển sinh chính thức của bộ Giáo dục – Đào tạo và trang thông tin điện tử của trường trong khoảng thời gian trước ngày 19/7.

Ngày 18/7, bộ Giáo dục – Đào tạo sẽ chính thức công bố mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành sư phạm.

Điều chỉnh đăng ký xét tuyển

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2018, mỗi thí sinh sẽ chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển một lần duy nhất trong thời gian quy định. Có hai phương thức để điều chỉnh nguyện vọng:

  • Trực tuyến: Thời gian điều chỉnh theo phương thức trực tuyến từ ngày 19/7 đến 26/7.
  • Phiếu đăng ký xét tuyển: Thời gian điều chỉnh theo phương thức sử dụng phiếu đăng ký xét tuyển được kéo dài hơn, từ ngày 19/7 đến 28/7.